Teknazol® 100mg Mikropelletlar Saqlagan Kapsulalar №4

Teknazol® 100mg Mikropelletlar Saqlagan Kapsulalar №4
Etkin Madde
Itrakonazol
Kullanım Alanları
Zamburug'larga Qarshi Vosita