Gebze MARTEK Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi

Gebze MARTEK Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi
Biyoteknoloji alanında yerli üretimi gerçekleştirmek ve yeni moleküllerin geliştirilmesi hedeflenerek Tübitak Marmara Teknopark’ta kurulumu tamamlanan GMP/GLP koşullarını sağlayan Ar-Ge tesisidir. Burada ülkemizin ihtiyaçları öncellikli olmak üzere yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi yaklaşımı ile çalışmalar yürütülmektedir.

Nobel İlaç, Sağlık için Değer misyonu ile yola çıkarak Ar-Ge laboratuvarları ve 2x1000L reaktör kapasiteli GMP üretim Tesisi ile Türkiye’nin en önemli yüksek teknolojili Biyoteknolojik İlaç Tesislerinden birisini kurmuştur. Alt Akım, Üst Akım proses geliştirme laboratuvarları, bioassay ve biyoanalitik laboratuarlarını içeren ve gerekli temiz oda sınıflandırmalarına uygun şekilde inşa edilmiş tesis hem yılda 4 yeni ürün geliştirmek için gerekli bütün altın standartta çalışmaları yürütecek donanıma ve alt yapıya sahiptir, hem de GMP başta bütün kalite ve dokümantasyon standartlarına uygun şekilde yapılandırılmıştır.

Biyolojik ilaç geliştirilmesi konusunda kalifiye Ar- Ge personeli hem yurt dışından getirilmiş hem de Türkiye’de Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik gibi alanlarda eğitim almış öncelikle master ve doktoralı kişilerden geniş bir ekip kurulmuştur. Nobel İlaç Biyoteknoloji Ar-Ge yatırımları ile sadece biyobenzer ilaç geliştirilmesini değil orijinal ilaç geliştirme hedefini de sürdürmekte ve Türkiye’nin bu alanda dünyada hak ettiği yere ulaşabilmesi için gerekli ekosistemin oluşmasını hedeflemektedir. Bu amacı doğrultusunda Türkiye’nin önde gelen enstitü ve üniversiteleri ile işbirliği projeleri sürdürmektedir.

Biyoteknolojik İlaç Geliştirilmesi ve üretim süreçlerinde DSÖ, EMA ve FDA tarafından getirilen standartlar gözetilmekte ve geliştirilen ilaçların sadece Türkiye’ye değil bütün dünyaya satılması amacı güdülmektedir.