«NOBEL PHARMSANOAT» YABANCI LİMİTED ECZACILIK ŞİRKETİ KALITE VE GIDA GÜVENLIĞI POLITIKASI

Temmuz 2000 yılında, yabancı yatırımlar kapsamında « Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.» Şirketi tarafından Özbekistan Cumhuriyetinde «Nobel Pharmsanoat» Yabancı Limited Eczacılık Şirketi kurulmuştur.

Temmuz 2000 yılında, yabancı yatırımlar kapsamında « Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.» Şirketi tarafından Özbekistan Cumhuriyetinde «Nobel Pharmsanoat» Yabancı Limited Eczacılık Şirketi kurulmuştur.

Şirketimizin misyonu: değişmez değerler ile dünyaca güvenilir bir şirket konumunda olmak.

Şirketimizin stratejisi: eczacılık piyasasında rekabete dayanıklı olan yerli imalat  kaliteli müstahzaların geniş kalemini maksimum olarak  Özbekistan pazarını temin etmek; uluslararası standartlara uygun imalatı organize etmek. Biz, tedarikçileri ve bayilerimiz ile uzun vadeli  ortaklık ilişkilerimizin gelişmesine gayret ediyoruz. Ayrıca, ilaçlarımızın ihracat hacimlerini arttıracağız.

Şirketin üst yönetimi,  gıda ürününün kalite ve güvenlik alanında Politikanın  (bundan böyle Kalite Politikası)  uygulanması için,  gerekli kaynakların sağlanması,  ISO 9001 «Kalite Yönetim Sistemi» (KYS), ISO 22000 «Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi» (GGYS) ve EU GMP (İyi Üretim Uygulamaları), onun aralıksız  sürekli  iyileştirme ve devamlı performansı yükseltmesi için  tüm sorumluluğu kendi üstleneceğini kabul eder ve  bilincinde olmaktadır. 

Bu Kalite Politikası, Şirketin KYS, GMP ve GGYS yönetim aracı olaraka değerlendirilmektedir ve  «Nobel Pharmsanoat» Yabancı Limited Şirketinin entegre KYS’ini, faaliyetin öncelikli yönlerini   tayin eder: 

    1. KYS, GGYS ve GMP  üzere ulusal ve uluslararası standartların gereklerine uygun  ilaçların imalat proseslerinin optimizasyonu.
    2. Ürün kalitesi ve güvenliğine talep edilen tüketimcinin karşılıklı mutabık kalınan taleplerine ve mevzuatın tanzim edilen taleplerine  imal edilen ürün uygunluğu.
    3. Tüm aşamalarda iş kalitesinin sürekli iyileşmesini planlamak, uygulamak ve erişmek
    4. Üretim proseslerin ritmik ve sürekliliğine erişmek ve  tüketimci talepleri kaydıyla ürünün durağan kalitesini sağlamak.
    5. Nüfusun ihtiyaçları kaydıyla imal edilmekte olan tıbbi müstahzarların kalemini devamlı genişletmek, ayrıca sürüm piyasasını da genişletmek.
    6. Şirket personelinin yeterliliğini ve mesleki yetkinliğini sürekli arttırma,  onun iş performansı artışı amacında Şirketin her bir elemanının motivasyonu.

belge kodu: ПК-01
revizyon: 06
tarih: 15.10.2021