Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28

Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28
Etkin Madde
Pantaprazol
Kullanım Alanları
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita