Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28

Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28
Faol İngredient
Pantaprazol
Foydalanish Sohalari
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita