Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28

Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28
Active Ingredient
Pantaprazol
Usage Areas
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita