Omegast® 20mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №28

Omegast® 20mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar  №28
Etkin Madde
Omeprazol
Kullanım Alanları
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita