Omegast® 20mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №28

Omegast® 20mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar  №28
Active Ingredient
Omeprazol
Usage Areas
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita