Omegast® 20mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №28

Omegast® 20mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar  №28
Faol İngredient
Omeprazol
Foydalanish Sohalari
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita