Omegast® 10mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №14

Omegast® 10mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №14
Etkin Madde
Omeprazol
Kullanım Alanları
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita