Omegast® 10mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №14

Omegast® 10mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №14
Active Ingredient
Omeprazol
Usage Areas
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita