Omegast® 10mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №14

Omegast® 10mg Mikropelletlarni Saqlovchi Kapsulalar №14
Faol İngredient
Omeprazol
Foydalanish Sohalari
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita