Funistatin® 100 000TB/ml Suspenziya Tayorlash Uchun 7,5g Kukun

Funistatin® 100 000TB/ml Suspenziya Tayorlash Uchun 7,5g Kukun
Etkin Madde
Nistatin
Kullanım Alanları
Zamburug'larga Qarshi Vosita