Funistatin® 100 000TB/ml Suspenziya Tayorlash Uchun 7,5g Kukun

Funistatin® 100 000TB/ml Suspenziya Tayorlash Uchun 7,5g Kukun
Faol İngredient
Nistatin
Foydalanish Sohalari
Zamburug'larga Qarshi Vosita