Funistatin® 100 000TB/ml Suspenziya Tayorlash Uchun 7,5g Kukun

Funistatin® 100 000TB/ml Suspenziya Tayorlash Uchun 7,5g Kukun
Active Ingredient
Nistatin
Usage Areas
Zamburug'larga Qarshi Vosita