Clabel® 250mg/5ml 70ml Suspenziya Tayorlash Uchun Kukun

Clabel® 250mg/5ml 70ml Suspenziya Tayorlash Uchun Kukun
Etkin Madde
Klaritromitsin
Kullanım Alanları
Antibiotik (Makrolid Guruhi)