Clabel® 250mg/5ml 70ml Suspenziya Tayorlash Uchun Kukun

Clabel® 250mg/5ml 70ml Suspenziya Tayorlash Uchun Kukun
Faol İngredient
Klaritromitsin
Foydalanish Sohalari
Antibiotik (Makrolid Guruhi)