Clabel® 250mg/5ml 70ml Suspenziya Tayorlash Uchun Kukun

Clabel® 250mg/5ml 70ml Suspenziya Tayorlash Uchun Kukun
Active Ingredient
Klaritromitsin
Usage Areas
Antibiotik (Makrolid Guruhi)