Tylol fen hot® 500mg/4mg/10mg Ichish Uchun Eritma Tayyorlashga Mo’ljallangan Kukun

Tylol fen hot® 500mg/4mg/10mg Ichish Uchun Eritma Tayyorlashga Mo’ljallangan Kukun
Etkin Madde
Paratsetamol, Xlorfeniramin, Fenilefrin
Kullanım Alanları
O'RVI Simptomlarini Davolash