Tylol fen hot® 500mg/4mg/10mg Ichish Uchun Eritma Tayyorlashga Mo’ljallangan Kukun

Tylol fen hot® 500mg/4mg/10mg Ichish Uchun Eritma Tayyorlashga Mo’ljallangan Kukun
Faol İngredient
Paratsetamol, Xlorfeniramin, Fenilefrin
Foydalanish Sohalari
O'RVI Simptomlarini Davolash