Teknazol® 100mg Mikropelletlar Saqlagan Kapsulalar №15

Teknazol® 100mg Mikropelletlar Saqlagan Kapsulalar №15
Etkin Madde
Itrakonazol
Kullanım Alanları
Zamburug'larga Qarshi Vosita