Roxibel® 150mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №10

Roxibel® 150mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №10
Etkin Madde
Roksitromitsin
Kullanım Alanları
Antibiotik (Makrolid Guruhi)