Prefix® 250mg/5ml 60ml Suspenziya Tayorlash Uchun Kukun

Prefix® 250mg/5ml 60ml Suspenziya Tayorlash Uchun Kukun
Etkin Madde
Sefprozil
Kullanım Alanları
Antibiotik (Sefalosporin Guruhi)