Prefix® 250mg/5ml 60ml Suspenziya Tayorlash Uchun Kukun

Prefix® 250mg/5ml 60ml Suspenziya Tayorlash Uchun Kukun
Faol İngredient
Sefprozil
Foydalanish Sohalari
Antibiotik (Sefalosporin Guruhi)