Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14

Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14
Etkin Madde
Pantaprazol
Kullanım Alanları
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita