Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14

Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14
Active Ingredient
Pantaprazol
Usage Areas
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita