Clabel 500mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14

Clabel 500mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14
Etkin Madde
Klaritromitsin
Kullanım Alanları
Antibiotik (Makrolid Guruhi)