Anzibel® 5mg/4mg/3mg Qizilmiya Ta'mli Shimish Uchun Tabletkalar №30

Anzibel® 5mg/4mg/3mg Qizilmiya Ta'mli Shimish Uchun Tabletkalar №30
Etkin Madde
Xlorgeksidin, Benzokain, Enoksolon
Kullanım Alanları
LOR A'zolarining Kasalliklarini Davolash