Anzibel® 5mg/4mg/3mg Qizilmiya Ta'mli Shimish Uchun Tabletkalar №30

Anzibel® 5mg/4mg/3mg Qizilmiya Ta'mli Shimish Uchun Tabletkalar №30
Faol İngredient
Xlorgeksidin, Benzokain, Enoksolon
Foydalanish Sohalari
LOR A'zolarining Kasalliklarini Davolash