Virente®

Virente®
Etkin Madde
0,5 mg: entekavir monohidrat 0,5325 mg; 1.0 mg: entekavir monohidrat 1.065 mg
Kullanım Alanları
sistemik kullanım için antiviral ajanlar, nükleosit ve nükleotid ters transkriptaz inhibitörü.