Ulufor® 850mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №30

Ulufor® 850mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar  №30
Etkin Madde
Metformin Gidroxlorid
Kullanım Alanları
Gipoglikemik Vosita