Ulufor® 500mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №30

Ulufor® 500mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №30
Etkin Madde
Metformin Gidroxlorid
Kullanım Alanları
Gipoglikemik Vosita