Ulufor® 1000mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №30

Ulufor® 1000mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №30
Etkin Madde
Metformin Gidroxlorid
Kullanım Alanları
Gipoglikemik Vosita