Sispres® 250mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14

Sispres® 250mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14
Etkin Madde
Siprofloksatsin
Kullanım Alanları
Antibakterial Vosita (Ftorxinolonlar Guruhi)