Prefix® 500mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14

Prefix® 500mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14
Etkin Madde
Sefprozil
Kullanım Alanları
Antibiotik (Sefalosporin Guruhi)