Megasef® 500mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №10

Megasef® 500mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №10
Etkin Madde
Sefuroksim
Kullanım Alanları
Antibiotik (Sefalosporin Guruhi)