Lorcar® 50mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28

Lorcar® 50mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28
Etkin Madde
Lozartan Kaliy
Kullanım Alanları
Antigipertenziv Vosita