Lipidra 40mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28

Lipidra 40mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28
Etkin Madde
Atorvastatin
Kullanım Alanları
Gipolipidemik Vosita