Leflox® 750mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №7

Leflox® 750mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №7
Etkin Madde
Levofloksatsin
Kullanım Alanları
Antibakterial Vosita (Ftorxinolonlar Guruhi)