Irbesan 150mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14

Irbesan 150mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14
Etkin Madde
Irbesartan
Kullanım Alanları
Antigipertenziv Vosita