Aprid 750mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №10

Aprid 750mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №10
Etkin Madde
Sultamitsilin
Kullanım Alanları
Antibiotik (Penitsillin Guruhi)