Aprid 250mg/5 ml Suspenziya Tayyorlash Uchun Guarana Ta'mli Kukun 70ml

Aprid 250mg/5 ml Suspenziya Tayyorlash Uchun Guarana Ta'mli Kukun 70ml
Etkin Madde
Sultamitsilin
Kullanım Alanları
Antibiotik (Penitsillin Guruhi)