Anzibel® 5mg/4mg/3mg Mentol Ta'mli Shimish Uchun Tabletkalar va №30

Anzibel® 5mg/4mg/3mg Mentol Ta'mli Shimish Uchun Tabletkalar va №30
Etkin Madde
Xlorgeksidin, Benzokain, Enoksolon
Kullanım Alanları
LOR A'zolarining Kasalliklarini Davolash