Lordes 2,5mg/5ml Sirop 100ml

Lordes 2,5mg/5ml Sirop 100ml
Active Ingredient
Dezloratadin
Usage Areas
Allergiyaga Qarshi Vosita