Lordes 2,5mg/5ml Sirop 60ml

Lordes 2,5mg/5ml Sirop 60ml
Active Ingredient
Dezloratadin
Usage Areas
Allergiyaga Qarshi Vosita