Lipidex® SR 250mg Davomli Ta‘sir Mikropelletlar Bilan Kapsulalar №30

Lipidex® SR 250mg Davomli Ta‘sir Mikropelletlar Bilan Kapsulalar №30
Faol İngredient
Fenofibrat
Foydalanish Sohalari
Gipolipidemik Vosita