Irbesan 75mg Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14

Irbesan 75mg  Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14
Faol İngredient
Irbesartan
Foydalanish Sohalari
Antigipertenziv Vosita