Gepirid® 4mg Tabletkalar №30

Gepirid® 4mg Tabletkalar №30
Faol İngredient
Glimepirid
Foydalanish Sohalari
Gipoglikemik Vosita