Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28

Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №28
Активный Компонент
Pantaprazol
Области Использования
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita