Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14

Pantap® 40mg Ichakda Eriydigan Qobiq Bilan Qoplangan Tabletkalar №14
Активный Компонент
Pantaprazol
Области Использования
Me‘da-Ichak Yarasiga Qarshi Vosita